• Làng Tis Abay ở Ethiopia—Mời nhận một sách mỏng trong tiếng Amharic

Đôi nét—Ethiopia

  • 104.957.000—Dân
  • 10.472—Người dạy Kinh Thánh
  • 221—Hội thánh
  • 1 trên 10.023—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân