• Barcelona, Tây Ban Nha—Nhân Chứng tại đây rao giảng trong nhiều ngôn ngữ như Ả Rập, Anh, Catalan, Pháp, Tây Ban Nha, và Urdu

  • Agaete, quần đảo Canary, Tây Ban Nha​—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

  • Barcelona, Tây Ban Nha—Nhân Chứng tại đây rao giảng trong nhiều ngôn ngữ như Ả Rập, Anh, Catalan, Pháp, Tây Ban Nha, và Urdu

  • Agaete, quần đảo Canary, Tây Ban Nha​—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

SỐNG THEO NGUYÊN TẮC KINH THÁNH

Một lâu đài trở thành nơi thử thách đức tin

Một lâu đài ở Tây Ban Nha là nơi giam cầm hàng trăm Nhân Chứng Giê-hô-va, những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự vì cớ lương tâm.

TỈNH THỨC!

Đến thăm Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là một đất nước đa dạng, cả về địa hình lẫn con người. Nước này sản xuất một loại thực phẩm đặc biệt nhiều nhất trên thế giới.