• Tallinn, Estonia​—Đọc một câu Kinh Thánh khích lệ