• Thành phố Chambo, Ecuador​—Mời nhận một sách mỏng trong tiếng Quichua

Đôi nét—Ecuador

  • 17.023.408—Dân
  • 97.168—Người dạy Kinh Thánh
  • 1.119—Hội thánh
  • 1 trên 175—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân