• Thành phố Rostock, Đức​—Chia sẻ những ý tưởng khích lệ từ Kinh Thánh khi làm chứng ở bến cảng

  • Marburg, Đức​—Thảo luận thông điệp đầy hy vọng trong Kinh Thánh tại một trại tị nạn

  • Frankfurt, Đức​—Chia sẻ sự khôn ngoan thiết thực từ Kinh Thánh

ĐỜI SỐNG TẠI BÊ-TÊN

Chiến thắng khi giáp mặt với lửa

Một lần xảy ra sự cố cho thấy lợi ích của việc huấn luyện.

RAO GIẢNG CÔNG CỘNG

Quầy di động ở Đức “đi du lịch”

Nhân Chứng Giê-hô-va đặt quầy di động ở Berlin, Cologne, Hamburg, Munich và các thành phố khác. Quầy ấn phẩm có hữu hiệu ở nơi mà người Đức đến du lịch không?

RAO GIẢNG CÔNG CỘNG

Tin mừng đến với người Sinti và Roma ở Đức

Trong đợt rao giảng đặt biệt vào năm 2016, các Nhân Chứng phân phát gần 3.000 tờ chuyên đề, thảo luận với hơn 360 người Sinti và Roma, và 19 người bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh.