Đôi nét—Cyprus

  • 885.600—Dân
  • 2.659—Người dạy Kinh Thánh
  • 43—Hội thánh
  • 1 trên 333—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân