• Santa Fe de Antioquia, Colombia—Chia sẻ thông điệp trong Kinh Thánh

Đôi nét—Colombia

  • 49.850.000—Dân
  • 181.691—Người dạy Kinh Thánh
  • 2.243—Hội thánh
  • 1 trên 274—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân