• Abidjan, Bờ biển Ngà​—Mời nhận sách mỏng Lắng nghe Đức Chúa Trời

Đôi nét—Bờ Biển Ngà

  • 23.889.455—Dân
  • 11.938—Người dạy Kinh Thánh
  • 324—Hội thánh
  • 1 trên 2.001—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân