Đôi nét—Congo (Brazzaville)

  • 5.399.895—Dân
  • 7.899—Người dạy Kinh Thánh
  • 88—Hội thánh
  • 1 trên 684—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân