Đôi nét—Trung Phi, Cộng hòa

  • 5.000.000—Dân
  • 2.889—Người dạy Kinh Thánh
  • 56—Hội thánh
  • 1 trên 1.731—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân