• Gần thành phố Kisangani, Cộng hòa Dân chủ Congo​—Rao giảng cho một người đánh cá ở thác Wagenia (Stanley)