Đôi nét—Belarus

  • 9.491.823—Dân
  • 6.146—Người dạy Kinh Thánh
  • 80—Hội thánh
  • 1 trên 1.544—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân