Đôi nét—Saint-Barthélemy

  • 9.604—Dân
  • 34—Người dạy Kinh Thánh
  • 1—Hội thánh
  • 1 trên 282—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân