• Hồ Nokoué, Benin—Chia sẻ thông điệp trong Kinh Thánh với một ngư dân

  • Gần Boukoumbé, Benin​—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

  • Hồ Nokoué, Benin—Chia sẻ thông điệp trong Kinh Thánh với một ngư dân

  • Gần Boukoumbé, Benin​—Mời nhận sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời!

THÁP CANH

Bây giờ phải làm sao?

Đọc để biết cách một giáo sĩ ở Benin học ngôn ngữ ký hiệu để giúp người khiếm thính đến gần Đức Chúa Trời