• Muruta, tỉnh Kayanza, Burundi​—Mời một người hái trà nói tiếng Kirundi thảo luận Kinh Thánh

Đôi nét—Burundi

  • 9.732.000—Dân
  • 14.508—Người dạy Kinh Thánh
  • 266—Hội thánh
  • 1 trên 671—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân