• Zheravna, Bun-ga-ri​—Mời nhận tờ chuyên đề giải thích về Nước Trời

Đôi nét—Bun-ga-ri

  • 7.037.000—Dân
  • 2.530—Người dạy Kinh Thánh
  • 55—Hội thánh
  • 1 trên 2.781—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân