• Manga, Burkina Faso​—Rao giảng ở cánh đồng cây bông

Đôi nét—Burkina Faso

  • 19.752.000—Dân
  • 1.958—Người dạy Kinh Thánh
  • 48—Hội thánh
  • 1 trên 10.088—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân