Đôi nét—Barbados

  • 292.336—Dân
  • 2.496—Người dạy Kinh Thánh
  • 30—Hội thánh
  • 1 trên 117—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân