• Benguela, Angola​—Điều khiển một cuộc học hỏi Kinh Thánh trong ngôn ngữ ký hiệu Angola

Đôi nét—Angola

  • 27.794.030—Dân
  • 155.991—Người dạy Kinh Thánh
  • 2.111—Hội thánh
  • 1 trên 178—Tỉ lệ Nhân Chứng Giê-hô-va trên tổng số dân