Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Dịch sang ngôn ngữ không lời

Dịch sang ngôn ngữ không lời

Nhân Chứng Giê-hô-va dịch ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh từ tiếng Anh sang hơn 900 ngôn ngữ. Phiên dịch ngôn ngữ viết đã khó, phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu càng khó hơn. Nhiều người khiếm thính dùng tay và nét mặt để diễn đạt ý tưởng, nên dịch thuật viên phải dịch từ bài viết sang video. Đến nay, các Nhân Chứng đã dịch ấn phẩm sang hơn 90 ngôn ngữ ký hiệu.

Dịch thuật viên là ai?

Như mọi dịch thuật viên của Nhân Chứng, các dịch thuật viên ngôn ngữ ký hiệu đều thông thạo ngôn ngữ ấy. Nhiều dịch thuật viên là người khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu từ nhỏ, số khác không phải là người khiếm thính nhưng lớn lên trong gia đình có người khiếm thính. Các dịch thuật viên cũng có sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh.

Các dịch thuật viên mới đều được huấn luyện kỹ về nguyên tắc dịch thuật. Chẳng hạn, một anh tên là Andrew nói: “Từ nhỏ tôi đã học trường dành cho người khiếm thính và dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng nhờ khóa huấn luyện dịch thuật này mà tôi hiểu cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ. Những dịch thuật viên khác đã giúp tôi cải thiện cách dùng ký hiệu, điệu bộ và nét mặt để truyền tải ý tưởng một cách chính xác”.

Đảm bảo chất lượng dịch

Các dịch thuật viên làm việc theo nhóm. Mỗi người đóng một vai trò, người thì dịch, người thì kiểm tra, người thì xem lại. Rồi khi có thể, bài dịch sẽ được gửi cho những người khiếm thính ở nhiều nơi và có gốc gác khác nhau xem lại. Nhờ những ý kiến của họ mà bài dịch được cải thiện. Bước này sẽ đảm bảo rằng video hoàn thiện dùng ký hiệu, điệu bộ và nét mặt tự nhiên, cũng như truyền tải thông điệp một cách chính xác và rõ ràng.

Nhóm dịch ngôn ngữ ký hiệu Phần Lan đang thảo luận bài gốc

Những người dịch ngôn ngữ ký hiệu thường tham dự các buổi thờ phượng trong ngôn ngữ này. Ngoài ra, họ thường dạy Kinh Thánh cho những người trong cộng đồng khiếm thính không phải là Nhân Chứng. Nhờ thế, dịch thuật viên luôn trau dồi ngôn ngữ ký hiệu.

Một dịch thuật viên ngôn ngữ ký hiệu Brazil đang thu hình phần diễn nháp

Tại sao họ cố gắng đến thế?

Kinh Thánh cho biết người từ “mọi nước, mọi chi phái, mọi dân và mọi thứ tiếng” sẽ hưởng ứng thông điệp an ủi và hy vọng trong sách này (Khải huyền 7:9). Dĩ nhiên, trong số đó cũng có những người dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp.

Các dịch thuật viên sẵn lòng dùng thời gian và kỹ năng cho công việc hữu ích ấy. Một dịch thuật viên là anh Tony nói: “Vì là người khiếm thính nên tôi có thể hiểu được những vấn đề mà người khiếm thính trải qua. Tôi luôn có ước muốn là giúp thật nhiều người khiếm thính biết về hy vọng chắc chắn trong Kinh Thánh”.

Là thành viên của nhóm dịch ngôn ngữ ký hiệu, chị Amanda chia sẻ: “Việc dịch các ấn phẩm để truyền tải thông điệp Kinh Thánh cho người khiếm thính mang lại cho tôi nhiều thỏa nguyện hơn bất cứ công việc nào tôi làm trước đây”.

Làm thế nào để tìm các video trong ngôn ngữ ký hiệu của bạn?

Bài “Tìm nội dung trong ngôn ngữ ký hiệu” sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tìm các video trong ngôn ngữ ký hiệu trên trang jw.org.