Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kế hoạch di dời trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va

Kế hoạch di dời trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy tham quan vùng ngoại ô New York, nơi trụ sở trung ương của chúng tôi sẽ được chuyển đến.