Các dự án xây cất

CÁC DỰ ÁN XÂY CẤT

Hình ảnh ở Anh—Phần 4 (Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2017)

Tại Anh, công việc xây cất ở văn phòng chi nhánh mới và các tòa nhà ở đang tiến triển tốt.

CÁC DỰ ÁN XÂY CẤT

Hình ảnh ở Anh—Phần 4 (Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2017)

Tại Anh, công việc xây cất ở văn phòng chi nhánh mới và các tòa nhà ở đang tiến triển tốt.

Hình ảnh ở Philippines—Phần 2 (Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016)

Nhân Chứng Giê-hô-va tại Philippines đã hoàn tất việc nâng cấp cơ sở chi nhánh tại thành phố Quezon. Hãy xem công việc tiến triển ra sao.

“Phụ nữ có chỗ đứng trong ngành xây dựng”

Quý vị sẽ ngạc nhiên khi biết chị em phụ nữ có thể làm được những công việc nào.

Hình ảnh ở Anh—Phần 3 (Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017)

Công việc xây dựng chi nhánh ở Anh đang tiến triển tốt.

Những lá thư từ các chủ nhà

Một số chủ nhà nhận xét gì khi cho Nhân Chứng Giê-hô-va thuê nhà?

Hình ảnh ở Warwick—Phần 7 (Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017)

Mọi tòa nhà tại Warwick đã đi vào sử dụng, kể cả ba khu triển lãm. Trong Tòa nhà văn phòng và dịch vụ, có hơn 250 người làm việc để chuẩn bị cho khu triển lãm từ lúc đưa ra ý tưởng đến lúc hoàn tất.

Hình ảnh ở Anh Quốc—Phần 2 (Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016)

Các tình nguyện viên của Nhân Chứng Giê-hô-va và nhà thầu bắt đầu chuẩn bị công trường chi nhánh và khu hỗ trợ chính cho dự án xây cất lớn này.

Hình ảnh ở Wallkill—Phần 2 (Từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015)

Gần đây, Nhân Chứng Giê-hô-va mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Wallkill, New York. Phần lớn công việc được hoàn tất trước ngày 30-11-2015.

Bảo tồn động vật hoang dã ở Chelmsford

Nhân Chứng Giê-hô-va ở Anh Quốc đã bắt đầu xây dựng văn phòng chi nhánh mới gần Chelmsford. Họ đang làm gì để bảo tồn động vật hoang dã?

Hình ảnh ở Warwick—Phần 6 (Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016)

Những tháng cuối của công trình xây cất Trụ sở trung ương mới của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Warwick, New York.

Hàng xóm mới ở Warwick

Các thành viên của cộng đồng Warwick, New York, nói về việc hợp tác với Nhân Chứng Giê-hô-va trong dự án xây trụ sở mới.

Xây Phòng Nước Trời ở những nơi xa xôi

Hãy xem năm đội tình nguyện viên xây hai Phòng Nước Trời trong 28 ngày như thế nào.

Video ngắn: Kế hoạch di dời trụ sở trung ương của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy tham quan vùng ngoại ô New York, nơi trụ sở trung ương của chúng tôi sẽ được chuyển đến.