Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Sống bằng xúc giác

Sống bằng xúc giác

Anh James Ryan, một Nhân Chứng Giê-hô-va, bị điếc từ khi sinh ra và sau này bị mù. Hãy xem tại sao anh cảm thấy rằng với sự giúp đỡ của gia đình và hội thánh, * anh có được nhiều hơn những gì đã mất.

^ đ. 2 James là Nhân Chứng duy nhất trong gia đình.