Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Dùng JW.ORG để chia sẻ thông điệp Kinh Thánh

Dùng JW.ORG để chia sẻ thông điệp Kinh Thánh

Ngày 27-8-2012, Nhân Chứng Giê-hô-va đã ra mắt trang web jw.org được thiết kế lại. Hãy xem trang web này mang lại lợi ích nào cho các Nhân Chứng lẫn người không phải là Nhân Chứng.