Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin vào Cựu ước không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin vào Cựu ước không?

Có. Nhân Chứng Giê-hô-va tin rằng cả Kinh Thánh “được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hữu ích” (2 Ti-mô-thê 3:16). Toàn bộ Kinh Thánh bao gồm cả hai phần Cựu ước và Tân ước, như người ta thường gọi. Nhân Chứng Giê-hô-va thường gọi những phần này là phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ và phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Nhờ vậy, chúng tôi tránh tạo cảm tưởng là một số phần trong Kinh Thánh đã lỗi thời.

Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần cả hai phần Cựu ước và Tân ước?

Sứ đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời hướng dẫn để viết: “Hết thảy những điều được viết từ trước đều để chỉ dạy chúng ta” (Rô-ma 15:4). Vì vậy, phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ cung cấp cho chúng ta những thông tin có giá trị. Trong số đó có những bài học lịch sử hữu ích và lời khuyên thực tiễn.

  • Bài học lịch sử hữu ích. Phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ chứa đựng lời tường thuật chi tiết về sự sáng tạo và lúc con người phạm tội. Nếu không có những thông tin này, chúng ta sẽ không có câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi: Chúng ta từ đâu mà có? Tại sao loài người chết? (Sáng-thế Ký 2:7, 17). Hơn nữa, phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ ghi lại cách Đức Giê-hô-va đối xử với các tôi tớ của ngài, là những người cũng từng trải nghiệm niềm vui và thử thách giống như chúng ta.​—Gia-cơ 5:17.

  • Lời khuyên thực tiễn. Châm-ngôn và Truyền-đạo, hai sách thuộc phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, chứa đựng sự khôn ngoan vượt thời gian cho đời sống. Hai sách này đưa ra lời khuyên về cách để có đời sống gia đình hạnh phúc (Châm-ngôn 15:17), cách có quan điểm thăng bằng về việc làm (Châm-ngôn 10:4; Truyền-đạo 4:6) và cách những người trẻ có thể tận dụng tuổi thanh xuân để đạt được hạnh phúc thật sự (Truyền-đạo 11:9–​12:1).

Ngoài ra, chúng ta cũng nhận được nhiều lợi ích từ việc tìm hiểu Luật pháp Môi-se trong Ngũ Thư (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh). Dù Luật pháp không còn ràng buộc tín đồ đạo Đấng Ki-tô nhưng vẫn chứa đựng những nguyên tắc quý giá giúp chúng ta có đời sống hạnh phúc.​—Lê-vi Ký 19:18; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:​5-7.