Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

Nhân Chứng Giê-hô-va cung cấp một chương trình học hỏi Kinh Thánh có thể giải đáp những thắc mắc như:

  • Đức Chúa Trời là ai?

  • Đức Chúa Trời có thật sự quan tâm đến tôi không?

  • Làm sao tôi có thể cải thiện hôn nhân?

  • Làm sao tôi có thể tìm được hạnh phúc?

Dưới đây là những lời giải đáp cho các câu hỏi thường gặp về chương trình học hỏi Kinh Thánh của chúng tôi.

Cách thức của một cuộc học hỏi Kinh Thánh là gì? Chúng tôi chọn các đề tài như “Đức Chúa Trời” hoặc “hôn nhân” và xem xét các câu Kinh Thánh khác nhau liên quan đến đề tài. Bằng cách so sánh các câu Kinh Thánh, chúng tôi hiểu được những gì Kinh Thánh nói về đề tài ấy. Nhờ đó, chúng tôi để Kinh Thánh tự giải thích.

Để hỗ trợ việc học hỏi Kinh Thánh, chúng tôi sử dụng sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?. Ngoài những chủ đề khác, sách này trình bày một cách rõ ràng những gì Kinh Thánh thật sự nói về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su và tương lai của chúng ta.

Chi phí của một cuộc học hỏi Kinh Thánh là bao nhiêu? Miễn phí và không phải trả tiền cho tài liệu học hỏi.

Các buổi học kéo dài bao lâu? Nhiều người dành ra khoảng một tiếng mỗi tuần để thảo luận Kinh Thánh với chúng tôi. Nhưng thời lượng của buổi học có thể linh động. Chúng tôi sẽ theo thời khóa biểu của bạn.

Nếu tôi yêu cầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh thì sao? Khi bạn yêu cầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh thì một Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ đến thăm bạn vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho bạn. Người ấy sẽ dành vài phút để giới thiệu chương trình học hỏi. Nếu thích thì bạn có thể tiếp tục.

Nếu chấp nhận một cuộc học hỏi Kinh Thánh, thì tôi có phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va không? Không. Nhân Chứng Giê-hô-va yêu thích việc giúp người khác biết về Kinh Thánh, nhưng chúng tôi không bao giờ ép buộc bất kỳ ai trở thành thành viên của tôn giáo chúng tôi. Thay vì thế, chúng tôi trình bày những điều Kinh Thánh nói một cách tôn trọng, và nhận thức rằng mỗi người có quyền lựa chọn những điều mà mình sẽ tin.—1 Phi-e-rơ 3:15.