Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va thay đổi một số niềm tin?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va thay đổi một số niềm tin?

Vì luôn xem Kinh Thánh là nguồn duy nhất cho niềm tin, nên chúng tôi đã điều chỉnh niềm tin dựa theo sự hiểu biết về Kinh Thánh ngày càng sáng tỏ hơn. *

Những thay đổi này hòa hợp với nguyên tắc Kinh Thánh nơi Châm-ngôn 4:​18: “Con đường người công-bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa”. Như mặt trời đang mọc và chiếu sáng dần dần cảnh vật xung quanh, Đức Chúa Trời tiết lộ dần dần sự thật vào đúng kỳ định (1 Phi-e-rơ 1:10-12). Như Kinh Thánh đã báo trước, ngài sẽ đẩy nhanh việc tiết lộ sự thật vào “kỳ cuối-cùng”.​—Đa-ni-ên 12:4.

Trước những sự điều chỉnh trong sự hiểu biết, chúng ta không nên ngạc nhiên hoặc khó chịu. Những người thờ phượng Đức Chúa Trời vào thời xưa cũng hiểu sai, mong đợi sai và cần phải điều chỉnh quan điểm của mình.

  • Môi-se cho rằng mình đã sẵn sàng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, nhưng 40 năm sau, Đức Chúa Trời mới cho phép.​—Công vụ 7:23-25, 30, 35.

  • Các sứ đồ không hiểu lời tiên tri về cái chết và sự sống lại của Đấng Mê-si.​—Ê-sai 53:8-12; Ma-thi-ơ 16:21-23.

  • Một số tín đồ thời ban đầu hiểu sai về thời điểm “ngày của Đức Giê-hô-va”.​—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1, 2.

Sau này, Đức Chúa Trời mới giúp họ hiểu đúng. Chúng tôi cầu xin rằng ngài sẽ tiếp tục làm thế cho chúng tôi.​—Gia-cơ 1:5.

^ đ. 2 Chúng tôi không cố gắng che giấu những thay đổi trong sự hiểu biết của mình về Kinh Thánh. Thay vì thế, chúng tôi đã cho ghi lại và để độc giả biết. Ví dụ, hãy gõ “Sự hiểu biết mới” vào khung tìm kiếm nơi THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh.