Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhân Chứng Giê-hô-va có thành kiến với tôn giáo khác không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có thành kiến với tôn giáo khác không?

Chúng tôi làm theo lời khuyên của Kinh Thánh là “tôn trọng mọi loại người”—bất kể họ thuộc tôn giáo nào (1 Phi-e-rơ 2:17). Chẳng hạn, một số quốc gia có đến hàng trăm ngàn Nhân Chứng Giê-hô-va, nhưng chúng tôi không gây áp lực cho các nhà chính trị hoặc nhà lập pháp để hạn chế hay cấm đoán công việc của những nhóm tôn giáo khác. Chúng tôi cũng không vận động để thông qua những luật nhằm áp đặt tiêu chuẩn đạo đức và niềm tin tôn giáo của mình lên cộng đồng. Thay vì thế, chúng tôi tôn trọng quan điểm của người khác theo cách mà chúng tôi muốn họ đối xử với mình.​—Ma-thi-ơ 7:12.