Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nếu nhận lời tìm hiểu Kinh Thánh, tôi có phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va không?

Nếu nhận lời tìm hiểu Kinh Thánh, tôi có phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va không?

Không, bạn không bị buộc phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Hàng triệu người tham gia chương trình tìm hiểu Kinh Thánh mà không trở thành thành viên của hội thánh chúng tôi. * Mục đích của chương trình này là giúp bạn biết những điều Kinh Thánh dạy. Việc quyết định làm gì với sự hiểu biết ấy tùy thuộc vào bạn. Chúng tôi nhận thức rằng việc chọn tín ngưỡng là vấn đề cá nhân.​—Giô-suê 24:15.

Tôi có thể dùng Kinh Thánh của mình trong quá trình học không?

Có. Dù chúng tôi ưa chuộng bản dịch hiện đại là Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới (Ma-thi-ơ đến Khải huyền) và có thể tặng bạn một bản, nhưng bạn vẫn có thể dùng chính Kinh Thánh của mình. Bạn có thể tìm hiểu về niềm hy vọng và thông điệp cứu rỗi trong Kinh Thánh qua hầu hết các bản dịch.

Tại sao anh chị học Kinh Thánh với người không có ý định theo đạo của anh chị?

  • Động lực chính thúc đẩy chúng tôi là tình yêu thương dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng muốn tín đồ đạo Đấng Ki-tô chia sẻ với người khác những điều mình học (Ma-thi-ơ 22:37, 38; 28:19, 20). Được “cùng làm việc với Đức Chúa Trời” khi giúp người khác học về Lời ngài là đặc ân không gì sánh bằng.​—1 Cô-rinh-tô 3:6-9.

  • Chúng tôi cũng được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho người đồng loại (Ma-thi-ơ 22:39). Chúng tôi vui khi chia sẻ với người khác những điều tuyệt vời mình học được.​—Công vụ 20:35.

^ đ. 2 Về phạm vi của chương trình tìm hiểu Kinh Thánh, vào năm 2018 chúng tôi đã hướng dẫn 10.079.709 cuộc học hỏi mỗi tháng, nhiều khi mỗi cuộc học hỏi có nhiều người cùng tham gia. Tuy nhiên, số người làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm đó là 281.744.