Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) là gì?

Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) là gì?

Hội Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1884 theo luật pháp của tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Nhân Chứng Giê-hô-va dùng tổ chức này để đẩy mạnh công việc của họ trên toàn thế giới, trong đó có việc xuất bản Kinh Thánh và ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh.

Theo điều lệ của Hội, những mục tiêu của Hội bao gồm: “Tôn giáo, giáo dục và thiện nguyện”, đặc biệt là để “rao giảng cho mọi dân về thông điệp của Nước Đức Chúa Trời do Chúa Giê-su Ki-tô cai trị”. Các thành viên của Hội phải được Hội công nhận, chứ không tùy thuộc vào số tiền đóng góp. Các thành viên và các anh điều hành hiệp hội là những người trực tiếp hỗ trợ Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va.

Cách thức hoạt động của các thực thể pháp lý

Bên cạnh Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Nhân Chứng Giê-hô-va cũng dùng nhiều thực thể pháp lý trong nhiều nước. Tên gọi của một số thực thể pháp lý đó có những cụm từ như “Watch Tower”, “Watchtower” hay những từ này được dịch lại trong ngôn ngữ khác.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, các thực thể pháp lý này giúp chúng tôi đạt được những kết quả sau đây:

  • Biên tập và xuất bản. Chúng tôi đã xuất bản khoảng 220 triệu cuốn Kinh Thánh và khoảng 40 tỉ ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Tổng cộng có trong hơn 900 ngôn ngữ. Trang web jw.org giúp mọi người đọc Kinh Thánh trực tuyến miễn phí trong hơn 160 ngôn ngữ và tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi như “Nước Đức Chúa Trời là gì?”.

  • Giáo dục. Chúng tôi tổ chức nhiều trường để huấn luyện học viên về Kinh Thánh. Chẳng hạn, từ năm 1943, khoảng 9.000 Nhân Chứng Giê-hô-va nhận được lợi ích nhờ sự huấn luyện kỹ lưỡng của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh. Trường này giúp học viên phụng sự với tư cách là giáo sĩ hoặc củng cố công việc rao giảng trên khắp thế giới. Ngoài ra mỗi tuần, hàng triệu người, kể cả người không là Nhân Chứng, được dạy dỗ tại các buổi nhóm họp trong hội thánh. Chúng tôi cũng tổ chức các lớp xóa mù chữ và xuất bản một cuốn sách trong 120 ngôn ngữ để dạy người ta biết đọc, biết viết.

  • Thiện nguyện. Chúng tôi đã viện trợ cho những người gặp thảm họa​—dù do con người gây ra, như nạn diệt chủng năm 1994 ở Rwanda hoặc tai ương như trận động đất năm 2010 ở Haiti.

Qua Hội và các thực thể pháp lý của Hội, chúng tôi đã đạt nhiều kết quả, nhưng chúng tôi không tùy thuộc vào Hội hoặc bất cứ thực thể nào. Mỗi tín đồ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao là dạy dỗ và rao giảng tin mừng (Ma-thi-ơ 24:14; 28:19, 20). Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang hỗ trợ công việc của chúng tôi và ngài sẽ tiếp tục là đấng “làm cho lớn lên”.—1 Cô-rinh-tô 3:6, 7.