Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đến thăm người đã có đạo?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đến thăm người đã có đạo?

Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người có đạo vẫn vui thích thảo luận các đề tài Kinh Thánh. Dĩ nhiên, chúng tôi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác và không áp đặt thông điệp của mình lên họ.

Khi thảo luận về tôn giáo, chúng tôi cố gắng áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh là có “thái độ ôn hòa” và bày tỏ “lòng kính trọng sâu xa” (1 Phi-e-rơ 3:15). Chúng tôi cũng biết rằng một số người sẽ từ chối thông điệp mà chúng tôi đem đến (Ma-thi-ơ 10:14). Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể biết phản ứng của người khác khi nói chuyện với họ. Chúng tôi cũng nhận ra rằng hoàn cảnh của người ta có thể thay đổi.

Chẳng hạn, một người có lẽ quá bận rộn không thể nói chuyện với chúng tôi vào một ngày nào đó, nhưng họ sẽ vui vẻ nói chuyện với chúng tôi vào lúc khác. Nhiều người có thể đương đầu với các vấn đề mới nảy sinh hoặc những tình huống mà họ phải đối phó, và điều đó thúc đẩy họ chú ý đến thông điệp Kinh Thánh. Vì vậy, chúng tôi cố gắng nói chuyện với người ta vào nhiều dịp khác nhau, chứ không chỉ một lần.