Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc giáo sĩ không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc giáo sĩ không?

Có. Dù sống bất cứ nơi nào, tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va cố gắng có tinh thần giáo sĩ, đều đặn chia sẻ niềm tin với những người mình gặp.​—Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Ngoài ra, một số Nhân Chứng đến thăm hoặc chuyển đến những vùng trong nước, nơi nhiều người cần nghe tin mừng từ Kinh Thánh. Những Nhân Chứng khác chuyển đến nước ngoài để nới rộng công việc rao truyền tin mừng. Họ hạnh phúc khi góp phần làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa Giê-su: “Anh em sẽ làm chứng về tôi... cho đến tận cùng trái đất”.​—Công vụ 1:8.

Năm 1943, chúng tôi thiết lập một trường đặc biệt để huấn luyện giáo sĩ. Kể từ đó, hơn 8.000 Nhân Chứng đã tham dự trường này, được biết là Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh.