Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm thế nào tôi có thể trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va?

Làm thế nào tôi có thể trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va?

Nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20, Chúa Giê-su cho biết những bước cần thiết để trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va. Câu này cho biết một người cần phải làm gì để trở thành môn đồ Đấng Ki-tô, trong đó có việc nói hay làm chứng về Đức Giê-hô-va.

Bước 1: Tìm hiểu Kinh Thánh. Chúa Giê-su đã chỉ thị cho các môn đồ ngài “hãy đi dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ” (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Từ “môn đồ” được hiểu theo nghĩa đen là “học trò”. Kinh Thánh, trong đó có những lời dạy dỗ của Chúa Giê-su, chứa đựng những thông tin giúp bạn có một đời sống hạnh phúc và thỏa nguyện (2 Ti-mô-thê 3:​16, 17). Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn tìm hiểu Kinh Thánh thông qua chương trình học hỏi Kinh Thánh miễn phí.​—Ma-thi-ơ 10:7, 8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13.

Bước 2: Áp dụng. Chúa Giê-su nói những người học phải ‘giữ mọi điều mà ngài đã truyền’ (Ma-thi-ơ 28:20). Điều này có nghĩa là việc học Kinh Thánh không chỉ là rèn luyện trí não, nhưng đòi hỏi bạn phải có những thay đổi quan trọng trong suy nghĩ và hạnh kiểm (Công vụ 10:42; Ê-phê-sô 4:22-29; Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Những ai làm theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su được thôi thúc để quyết định làm môn đồ ngài qua việc dâng đời sống mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 16:24.

Bước 3: Báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19). Trong Kinh Thánh, báp-têm được ví như sự chôn cất (So sánh Rô-ma 6:​2-4). Điều này tượng trưng cho việc chấm dứt lối sống cũ và bắt đầu một lối sống mới. Việc làm báp-têm là bước công khai cho mọi người thấy bạn đã hoàn thành hai bước đầu tiên như Chúa Giê-su nói và đang cầu khẩn với Đức Chúa Trời để có một lương tâm trong sạch.​—Hê-bơ-rơ 9:14; 1 Phi-e-rơ 3:21.

Làm thế nào tôi biết mình đã sẵn sàng để làm báp-têm?

Hãy nói với các trưởng lão trong hội thánh. Các anh sẽ nói chuyện với bạn để chắc rằng bạn đã có sự hiểu biết cần thiết, áp dụng những điều bạn học, và đã tự nguyện dâng mình cho Đức Giê-hô-va.​—Công vụ 20:28; 1 Phi-e-rơ 5:​1-3.

Các bước này có áp dụng cho con cái của Nhân Chứng không?

Có. Kinh Thánh cho biết chúng tôi dạy các con theo “sự sửa dạy và răn bảo của Đức Giê-hô-va” (Ê-phê-sô 6:4). Tuy nhiên, khi lớn lên, các con phải tự quyết định học, chấp nhận và áp dụng những điều Kinh Thánh dạy trước khi hội đủ điều kiện để làm báp-têm (Rô-ma 12:2). Sau cùng, mỗi cá nhân phải tự đưa ra quyết định về việc thờ phượng.​—Rô-ma 14:12; Ga-la-ti 6:5.