Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Câu hỏi thường gặp về Nhân Chứng Giê-hô-va

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc giáo sĩ không?

Ai tham gia công việc giáo sĩ, và tại sao? Họ có được huấn luyện đặc biệt cho công việc này?

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc giáo sĩ không?

Ai tham gia công việc giáo sĩ, và tại sao? Họ có được huấn luyện đặc biệt cho công việc này?

Tại sao anh chị gọi nơi nhóm họp là “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va”?

Xem cụm từ “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va” bắt nguồn từ đâu và tại sao chúng tôi dùng tên này.

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về đám tang?

Niềm tin vững chắc liên quan đến cái chết chi phối quyết định của các Nhân Chứng về đám tang. Vậy những nguyên tắc nào hướng dẫn họ quyết định?

Niềm tin

Nhân Chứng Giê-hô-va tin gì?

Tóm lược 15 niềm tin cơ bản của chúng tôi.

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin Chúa Giê-su không?

Hãy tìm hiểu tại sao đức tin nơi Chúa Giê-su là điều thiết yếu đối với tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính.

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin rằng chỉ có đạo họ là đúng?

Chúa Giê-su có nói rằng có nhiều con đường dẫn đến sự cứu rỗi không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có nghĩ rằng chỉ có họ mới được cứu không?

Kinh Thánh cho biết ai có cơ hội nhận được sự cứu rỗi.

Nhân Chứng Giê-hô-va có thành kiến với tôn giáo khác không?

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào tinh thần không thành kiến giúp nhận diện tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không truyền máu?

Có nhiều quan niệm sai về Nhân Chứng Giê-hô-va và việc truyền máu. Tìm hiểu về niềm tin của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin nơi thuyết sáng tạo không?

Bạn có biết là một số tư tưởng của thuyết sáng tạo đi ngược với Kinh Thánh không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về khoa học?

Niềm tin của họ có phù hợp với những khám phá khoa học không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin vào Cựu ước không?

Có phải một số phần của Kinh Thánh đã lỗi thời không? Tìm hiểu làm sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể nhận được lợi ích từ những bài học lịch sử hữu ích và lời khuyên thực tiễn trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va thay đổi một số niềm tin?

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy có sự điều chỉnh. Vào thời Kinh Thánh, một số trường hợp cho thấy những người thờ phượng Đức Chúa Trời cũng thay đổi quan điểm của họ.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không dùng thập tự giá trong việc thờ phượng?

Dù chúng tôi là môn đồ Đấng Ki-tô, nhưng chúng tôi không dùng thập tự giá trong việc thờ phượng. Tại sao?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tham gia phong trào hòa đồng tôn giáo không?

Câu trả lời dựa trên sự dạy dỗ nào trong Kinh Thánh?

Tổ chức

Tại sao dùng danh hiệu Nhân Chứng Giê-hô-va?

Hãy tìm hiểu danh hiệu ấy đến từ đâu.

Có bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới?

Xem cách chúng tôi thu thập số liệu về thành viên trong hội thánh.

Ai là người sáng lập Nhân Chứng Giê-hô-va?

Hãy đọc để biết tại sao Charles Taze Russell không phải là người sáng lập một tôn giáo mới.

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào công việc rao giảng toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng mà không cần quyên tiền hoặc thu thuế của các thành viên.

Anh chị có đóng thuế thập phân không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có phải đóng góp một khoản tiền không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có hàng giáo phẩm được trả lương không?

Có sự phân chia giáo dân và hàng giáo phẩm không? Ai phục vụ với tư cách những người truyền giáo được bổ nhiệm?

Nữ Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc truyền giáo không?

Phụ nữ đóng vai trò nào trong công việc truyền giáo trên toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va?

Các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức như thế nào?

Tìm hiểu cách chúng tôi nhận được sự hướng dẫn và chỉ thị thông qua sự sắp đặt này.

Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va là gì?

Hội đồng lãnh đạo dựa trên điều gì để đưa ra quyết định?

Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) là gì?

Hiệp hội này liên quan thế nào đến những hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không luôn lên tiếng trước lời vu khống?

Khi bị vu khống và chất vấn, Nhân Chứng Giê-hô-va làm theo nguyên tắc Kinh Thánh là cố gắng suy xét liệu đó là “kỳ nín-lặng” hay “kỳ nói ra”.—Truyền-đạo 3:7.

Thành viên

Có bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới?

Xem cách chúng tôi thu thập số liệu về thành viên trong hội thánh.

Nếu nhận lời tìm hiểu Kinh Thánh, tôi có phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va không?

Nhân Chứng Giê-hô-va chia sẻ Kinh Thánh miễn phí với hàng triệu người trên thế giới. Nhưng nếu tìm hiểu Kinh Thánh với chúng tôi, bạn có phải trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tránh xa những người từng thuộc tôn giáo của mình không?

Đôi khi việc khai trừ là cần thiết và điều đó có thể giúp một người trở lại với hội thánh.

Chia sẻ tin mừng

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đi từ nhà này sang nhà kia?

Hãy tìm hiểu về những điều Chúa Giê-su bảo các môn đồ thời ban đầu phải làm.

Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va đi rao giảng từng nhà để được cứu?

Đọc để biết chúng tôi tin gì về sự cứu rỗi và làm thế nào nhận được?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đến thăm người đã có đạo?

Điều gì thúc đẩy chúng tôi đến thăm những người đã có đạo?

Nhân Chứng Giê-hô-va có ép người khác đổi đạo không?

Công việc rao giảng của Nhân Chứng Giê-hô-va có phải là khiến người khác đổi đạo không? Họ có ra sức ép buộc người khác thay đổi tín ngưỡng không?

Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

Hãy tìm hiểu những lời giải đáp về chương trình học hỏi Kinh Thánh miễn phí.

Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc giáo sĩ không?

Ai tham gia công việc giáo sĩ, và tại sao? Họ có được huấn luyện đặc biệt cho công việc này?

Nữ Nhân Chứng Giê-hô-va có làm công việc truyền giáo không?

Phụ nữ đóng vai trò nào trong công việc truyền giáo trên toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va?

Nhóm họp và thờ phượng

Tại sao anh chị gọi nơi nhóm họp là “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va”?

Xem cụm từ “Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va” bắt nguồn từ đâu và tại sao chúng tôi dùng tên này.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không dùng thập tự giá trong việc thờ phượng?

Dù chúng tôi là môn đồ Đấng Ki-tô, nhưng chúng tôi không dùng thập tự giá trong việc thờ phượng. Tại sao?

Tại sao cách Nhân Chứng Giê-hô-va cử hành Bữa Tiệc Thánh của Chúa không giống với các tôn giáo khác?

Còn được gọi là Bữa Tiệc Ly hoặc Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Đấng Ki-tô, đây là sự kiện thiêng liêng nhất của Nhân Chứng Giê-hô-va. Hãy xem Kinh Thánh nói gì về ngày lễ này.

Nhân Chứng Giê-hô-va có tham gia phong trào hòa đồng tôn giáo không?

Câu trả lời dựa trên sự dạy dỗ nào trong Kinh Thánh?

Quan điểm về Kinh Thánh

Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va dùng Kinh Thánh riêng không?

Dùng nhiều bản dịch Kinh Thánh có thể giúp bạn hiểu rõ Kinh Thánh. Ba yếu tố khiến Bản dịch Thế Giới Mới đáng được dùng trong việc nghiên cứu.

Bản dịch Thế Giới Mới có chính xác không?

Bản dịch Thế Giới Mới khác với nhiều bản dịch khác ở những điểm nào?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tin vào Cựu ước không?

Có phải một số phần của Kinh Thánh đã lỗi thời không? Tìm hiểu làm sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể nhận được lợi ích từ những bài học lịch sử hữu ích và lời khuyên thực tiễn trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.

Sinh hoạt cộng đồng

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va giữ trung lập về chính trị?

Họ có phải là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia không?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tham gia chiến tranh?

Nhân Chứng Giê-hô-va có tiếng trên khắp thế giới là không tham gia chiến tranh. Xem tại sao chúng tôi giữ vững lập trường này.

Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia cứu trợ khi có tai ương không?

Xem chúng tôi cứu trợ cách thiết thực cho anh em đồng đức tin cũng như người khác như thế nào.

Đời sống cá nhân và gia đình

Nhân Chứng Giê-hô-va có chấp nhận phương pháp điều trị theo y khoa không?

Một số người nghĩ Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối tất cả các phương pháp điều trị theo y khoa. Điều đó có đúng không?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không truyền máu?

Có nhiều quan niệm sai về Nhân Chứng Giê-hô-va và việc truyền máu. Tìm hiểu về niềm tin của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Nhân Chứng Giê-hô-va phá vỡ hay vun đắp hạnh phúc gia đình?

Đôi khi Nhân Chứng Giê-hô-va bị cáo buộc là khiến gia đình đổ vỡ. Nhưng có thật là Nhân Chứng gây ra sự chia rẽ không?

Nhân Chứng Giê-hô-va có đề ra những điều luật về việc hẹn hò không?

Hẹn hò có phải chỉ là một hình thức tiêu khiển hay hơn thế nữa?

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về ly dị?

Nhân Chứng Giê-hô-va có giúp những cặp vợ chồng đối phó với vấn đề hôn nhân? Một Nhân Chứng muốn ly dị có cần sự đồng ý của các trưởng lão trong hội thánh?

Có một số phim ảnh, sách báo hoặc bài hát nào mà Nhân Chứng Giê-hô-va không cho phép xem hoặc nghe?

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên cân nhắc các nguyên tắc cơ bản nào khi chọn loại hình giải trí?

Phong tục và các ngày lễ

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không ăn mừng Giáng Sinh?

Nhiều người ăn mừng Giáng Sinh dù biết nguồn gốc của lễ ấy. Hãy tìm hiểu tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không làm điều này.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không ăn mừng Phục Sinh?

Đa số nghĩ rằng Phục Sinh là lễ của Ki-tô giáo. Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không ăn mừng lễ này?

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không tổ chức sinh nhật?

Hãy xem xét bốn khía cạnh liên quan đến sinh nhật cho thấy lý do Đức Chúa Trời không chấp nhận thực hành này.

Tại sao cách Nhân Chứng Giê-hô-va cử hành Bữa Tiệc Thánh của Chúa không giống với các tôn giáo khác?

Còn được gọi là Bữa Tiệc Ly hoặc Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Đấng Ki-tô, đây là sự kiện thiêng liêng nhất của Nhân Chứng Giê-hô-va. Hãy xem Kinh Thánh nói gì về ngày lễ này.

Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về đám tang?

Niềm tin vững chắc liên quan đến cái chết chi phối quyết định của các Nhân Chứng về đám tang. Vậy những nguyên tắc nào hướng dẫn họ quyết định?

Nhân Chứng Giê-hô-va là ai?

Anh chị có phải là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không?

Hãy tìm hiểu xem chúng tôi không giống các nhóm tôn giáo khác được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô như thế nào.

Nhân Chứng Giê-hô-va có phải là người theo đạo Tin Lành?

Hai sự thật khiến Nhân Chứng Giê-hô-va khác biệt với đạo Công giáo và những tôn giáo khác tự nhận là Ki-tô giáo.

Nhân Chứng Giê-hô-va là một giáo phái của Mỹ phải không?

Hãy tìm hiểu bốn sự thật về tổ chức quốc tế này.

Nhân Chứng Giê-hô-va có theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái?

Niềm tin của chúng tôi dựa trên Kinh Thánh, và Kinh Thánh không đề cao dân tộc nào.

Có phải Nhân Chứng Giê-hô-va là tà giáo không?

So sánh những quan điểm phổ biến về tà giáo với sự thật về Nhân Chứng Giê-hô-va.