Skip to content

Skip to secondary menu

Nhân Chứng Giê-hô-va

Việt

TỈNH THỨC!

Bạn biết gì về Nhân Chứng Giê-hô-va?

Hãy tự kiểm chứng sự thật bằng tám câu hỏi.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

Hãy tìm hiểu những lời giải đáp về chương trình học hỏi Kinh Thánh miễn phí.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Nhân Chứng Giê-hô-va có hàng giáo phẩm được trả lương không?

Có sự phân chia giáo dân và hàng giáo phẩm không? Ai phục vụ với tư cách những người truyền giáo được bổ nhiệm?

VỀ CHÚNG TÔI

Các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy tìm hiểu địa điểm chúng tôi nhóm họp và cách chúng tôi thờ phượng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào công việc rao giảng toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng mà không cần quyên tiền hoặc thu thuế của các thành viên.

SÁCH & SÁCH MỎNG

Báo cáo năm công tác 2017 của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới

Xem chi tiết về công việc rao giảng toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017.

Đôi nét​—Toàn thế giới

  • 240​—Lãnh thổ có Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 8.457.107​—Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 10.071.524​—Cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí tại nhà

  • 20.175.477​—Người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su hằng năm

  • 120.053​—Hội thánh