Skip to content

NGÀY 4-7-2018
CÓ GÌ MỚI?

Trang “Tìm buổi nhóm họp” đã được thiết kế lại

Trang “Tìm buổi nhóm họp” đã được thiết kế lại

Trang “Tìm buổi nhóm họp” trên jw.org/vi đã được thiết kế lại. Giờ đây, quý vị có thể tìm các buổi nhóm họp, hội nghị vòng quanh và hội nghị vùng trên cùng một trang. Những cải tiến khác cho phép quý vị xem các địa điểm trên bản đồ, giới hạn kết quả tìm kiếm và dễ dàng sử dụng trang này hơn trên thiết bị di động.

Vào trang “Tìm buổi nhóm họp”.