Skip to content

CÓ GÌ MỚI?

Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va—Tất cả các bản nhạc hòa tấu đã được đăng

Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va—Tất cả các bản nhạc hòa tấu đã được đăng

Tất cả các bản nhạc hòa tấu của sách Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va đã được đăng trên jw.org/vi. Các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va nên dùng những bản hòa tấu mới này tại các buổi nhóm họp.