Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng

Hãy tìm hiểu về A-rôn, anh trai của Môi-se, và xem ông đã phạm tội như thế nào khi giúp dân Y-sơ-ra-ên đúc bò con bằng vàng. Đọc truyện tranh trên mạng hoặc bài in.