Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Sa-mu-ên chọn phụng sự Đức Giê-hô-va

Khi những người xung quanh xem thường Đức Chúa Trời, Sa-mu-ên nhỏ tuổi đã làm gì? Đọc truyện tranh này trên mạng hoặc in dưới dạng PDF.