Skip to content

Truyện tranh Kinh Thánh

Môi-se lớn lên ở Ai Cập

Xem cách em bé Môi-se thoát khỏi Pha-ra-ôn tàn ác ở Ai Cập. Đọc truyện tranh Kinh Thánh trên trang web hoặc in ra.