Skip to content

TRUYỆN TRANH KINH THÁNH

Đức Giê-hô-va ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan

Trong câu chuyện Kinh Thánh này, hãy tìm hiểu xem làm thế nào vua Sa-lô-môn trở nên khôn ngoan nhưng sau này ông phạm những lỗi lầm dại dột. Đọc truyện tranh trên mạng hoặc in ra.