Skip to content

Truyện tranh Kinh Thánh

Giô-sép cứu nhiều người

Tải câu chuyện này và đọc về Giô-sép, người được Đức Chúa Trời dùng để cứu cả nước.