Đi đến nội dung

Truyện tranh Kinh Thánh

Giô-sép ở Ai Cập

Đọc về Giô-sép, người làm nô lệ ở Ai Cập nhưng luôn thờ phượng Đức Chúa Trời. Đọc truyện tranh này trên trang web hoặc từ bài in.