Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 2: Vâng lời Đức Giê-hô-va

Bài 2: Vâng lời Đức Giê-hô-va

Đồ chơi chúng ta chơi có quan trọng không? Hãy cùng Bảo Duy tìm câu trả lời khi cậu ấy cố gắng trở thành bạn Đức Giê-hô-va.