Đi đến nội dung

Bài 11: Sẵn lòng tha thứ

Bài 11: Sẵn lòng tha thứ

Sẵn lòng tha thứ có nghĩa gì?

Có thể bạn cũng thích

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Các em nên làm gì?

Xem video “Sẵn lòng tha thứ”, sau đó in hoạt động này và tô màu hình đúng.

VIDEO

Học từ bạn của Đức Giê-hô-va

Hãy rút ra những bài học từ các nhân vật khác nhau trong Kinh Thánh đã trở thành bạn của Đức Giê-hô-va!

KINH THÁNH GIÚP BẠN

Video và các hoạt động dành cho trẻ em

Dùng các video và hoạt động giải trí dựa trên Kinh Thánh để dạy con bạn những giá trị về tâm linh.