Đi đến nội dung

Bài 8: Ngăn nắp và sạch sẽ

Bài 8: Ngăn nắp và sạch sẽ

Các em có thể ngăn nắp và sạch sẽ giống như Đức Giê-hô-va không? Bảo Duy đang học làm thế.

Có thể bạn cũng thích

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Hãy giúp Bảo Duy dọn dẹp!

Tải hoặc in hoạt động này và giúp Bảo Duy tìm năm món đồ chơi cần phải cất đi.

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Hãy giữ lại các thẻ đánh dấu sách!

Dùng chúng để đánh dấu trong sách của em!

VIDEO

Học từ bạn của Đức Giê-hô-va

Hãy rút ra những bài học từ các nhân vật khác nhau trong Kinh Thánh đã trở thành bạn của Đức Giê-hô-va!

KINH THÁNH GIÚP BẠN

Video và các hoạt động dành cho trẻ em

Dùng các video và hoạt động giải trí dựa trên Kinh Thánh để dạy con bạn những giá trị về tâm linh.