Đi đến nội dung

Bài 25: Kết bạn

Bài 25: Kết bạn

Bạn bè tốt có thể khác tuổi nhau, miễn là cùng yêu mến Đức Giê-hô-va. Các bạn của em là ai?

Có thể bạn cũng thích

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Kết bạn tốt!

Tại sao có bạn lớn tuổi hơn là điều hay?

VIDEO

Học từ bạn của Đức Giê-hô-va

Hãy rút ra những bài học từ các nhân vật khác nhau trong Kinh Thánh đã trở thành bạn của Đức Giê-hô-va!

KINH THÁNH GIÚP BẠN

Video và các hoạt động dành cho trẻ em

Dùng các video và hoạt động giải trí dựa trên Kinh Thánh để dạy con bạn những giá trị về tâm linh.