Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 30: Chịu đựng khi mất người thân

Bài 30: Chịu đựng khi mất người thân

Khi mất người thân, chúng ta có thể làm gì?

 

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Chịu đựng khi mất người thân

Điều gì sẽ an ủi chúng ta khi một người mình yêu thương mất đi?