Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bài 24: Đức Giê-hô-va thiết kế mọi vật

Bài 24: Đức Giê-hô-va thiết kế mọi vật

Tại sao Đức Giê-hô-va thiết kế thật nhiều thứ đẹp mắt?

 

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Mọi vật Đức Giê-hô-va thiết kế thật tuyệt vời!

Em có thể tìm thấy trong hình bao nhiêu thứ được Đức Giê-hô-va tạo nên?