Skip to content

Bài 7: Ban cho thì sẽ hạnh phúc

Bài 7: Ban cho thì sẽ hạnh phúc

Làm thế nào em có thể hạnh phúc như Bảo Duy?

Cũng hãy xem

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA—CÁC HOẠT ĐỘNG

Ban cho thì sẽ hạnh phúc: Nhạc và lời

Các em hãy học lời bài hát rồi hát theo khi xem video nhé.